Spring til indhold

Synsmessen 2023

  • af

Hjælpemiddeludstillingen 2019 fik utroligt meget opbakning. Der var bred enighed om, både fra besøgende og fra de enkelte udstillere, at en udstilling var savnet og gav rigtig god mening. Ikke nok med at de besøgende fik mulighed for at møde forhandlerne og høre om og afprøve det nyeste indenfor synshjælpemidler, var der også rig mulighed for at mødes med kollegaer og få inspiration og lave nye aftaler og møder. Arrangørgruppen var i dagene efter ikke i tvivl om at arrangementet skulle gentages.

COVID-19 blev en realitet og de følgende år var det deraf ikke hverken muligt eller hensigtsmæssigt at invitere til en ny udstilling.

I efteråret 2022, på initiativ af Lysoglup ApS, opstår der på ny et samarbejde omkring en gentagelse af udstillingen fra 2019. Lysoglup ApS fungerer som bindeled mellem den oprindelige arrangørgruppe og foreningen NEDSATSYN.DK, og indgår i det nye samarbejde. Arrangementet skifter navn til Synsmessen, og med bred enighed om at sørge for at messen bliver en årlig begivenhed, oprettes websitet synsmessen.dk. Der blev tilmed designet et logo til formålet, som illustrerer et øje med en opstigende sol i pupillen.

Med de samme ønsker og formål som det oprindelige arrangement udvides arrangørgruppen til at bestå af foreningen NEDSATSYN.DK samt forhandlerne Instrulog A/S, LVI Danmark ApS og Lysoglup ApS.

Synsmessen 2023 fik derved også lejlighed til at byde private og andre interessenter indenfor. Med første del tilegnet synsprofessionelle, blev messen forlænget og private budt velkommen i anden del. På dette tidspunkt er messen stadig selvejende hvor de enkelte udstillere afholder omkostningerne for at drive messen.

Synsmessen 2023 blev afholdt torsdag den 20. april 2023. Stadig i Odense Congress Center, dog i markant større lokaler. Der var i alt ni forhandlere som udstillede: Hjælpemidler for Handicappede A/S, Instrulog A/S, ITECH ApS, LVI Danmark ApS, Lysoglup ApS, MyEyes ApS, On Sight Vision ApS, TopVision samt V.I. Data.

Derudover fik foreninger mulighed for at præsentere deres tjenester og formål. Det valgte følgende seks foreninger at gøre: BFO Brugernes Førerhundeordning, Dansk Glaukom Forening, Hjerneskadeforeningen Fyn, LFBS – Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede Børn, Nedsatsyn.dk samt NOTA.

Til Synsmessen 2023 var der tilmeldt hele 123 synsprofessionelle og 44 private personer. 36 personer knyttet til forhandlerne og foreningerne stod klar til at assistere alle besøgende.